• J. Kolbergsson har stulit detta foto.

 • Ett stulet foto från Facebook 2018-11-14

 • Foto: Lisbeth B Gunnervald

 • Foto: Lisbeth B Gunnervald

 • Stulna kort från Facebook. vid klagomål anmäl till huvudkontoret i London.

 • Vacker utsikt från en rastkoja

 • Hårdkörning med processor 2018-11-07

  Har från huvudkontoret fått insänt efter telefonsamtal att ovanstående kort från storskogsfastigheten är osanna. Red, svarar: Det råder pressfrihet i det här landet, men journalisten är nu uppsagd. Chefredaktör L.J.

 • 2018-11-07

  Journalisten, J Kolbergsson beklagar om bröderna tagit illa vid sej. Kolbergsson tackar för kaffet som intogs i residentet och meddelar att sagda bröder fick se reportaget vid detta tillfälle med sitt godkännande.
  J. Kolbergsson

 • Storskogsfastigheten nedanför residentet.

  J Kolbergsson har nu slutat och tillträder från den 31/12 2019 vid Alas veckotidning.

  Ursäkta: ska vara Allas veckotidning.

 • 2018-10-10 Skogsfastigheten gallring av björk bland långsamt växande kvalité av tall

 • 2018-10-17

 • 2018-10-04